Adengo 315 SC 500ml Zobacz większe

Adengo 315 SC 500ml kukurydza oprysk

Nowy produkt

Adengo 315 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Stosowany doglebowo lub krótko po wschodach rośliny uprawnej, przeznaczony do zwalczania chwastów prosowatych (chwastnica, włośnice) i jednorocznych chwastów dwuliściennych w uprawie kukurydzy. Zawiera 2 wzajemnie uzupełniające się substancje aktywne z różnych grup chemicznych.

Więcej szczegółów

10 Przedmioty

239,00 zł brutto

Więcej informacji

 1. Dostawy na terenie całego kraju, spełniające minimum logistyczne, dostarczamy bezpłatnie transportem producenta towaru.
 2. Dostawy realizujemy także własnym transportem bezpłatnie, po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedawcą.
 3. Istnieje możliwość odbioru towaru osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedawcą ilości i dnia odbioru.

Adengo 315 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Stosowany doglebowo lub krótko po wschodach rośliny uprawnej, przeznaczony do zwalczania chwastów prosowatych (chwastnica, włośnice) i jednorocznych chwastów dwuliściennych w uprawie kukurydzy. Zawiera 2 wzajemnie uzupełniające się substancje aktywne z różnych grup chemicznych.

ADENGO 315 SC - stosowanie

Zastosowanie:
 • Preparat można stosować przed wschodami lub krótko po wschodach rośliny uprawnej ( max do 2 liści kukurydzy). Dobre uwilgotnienie gleby sprzyja wysokiej aktywności środka w glebie oraz pozwala na utrzymanie jego aktywności w możliwie długim okresie czasu.
Stosowanie produktu:
Kukurydza
Dawka Zalecana dawka: 0,33 - 0,44 l/ha
. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
. Zalecane opryskiwanie śreniokropliste.
Termin stosowania Rośliny kukurydzy opryskiwać:
-po siewie ale przed wschodami
- po wschodach, w fazie 1-2liści.

Preparat stosować jeden raz w sezonie.
Rośliny następcze Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenie dla roślin uprawianych następczo. Po zbiorach kukurydzy odchwaszczanej środkiem w warunkach normalnego przebiegu wegetacji można uprawiać wszystkie rośliny. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania kukurydzy (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), na tym samym polu po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać jedynie kukurydzę.
Uprawy na jakich produkt może być stosowany:

 • ADENGO 315 SC - bezpieczeństwo
  Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia
  EUH401: W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
  H361d: Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
  H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania
  • P281: Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
  • P308+P313: W przypadku narażenia lub styczności zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza.
  • P391: Zebrać wyciek.
  Karencja
  NIE DOTYCZY
  Prewencja
  NIE DOTYCZY